Park Bajka

Koncepcja zagospodarowania terenów zieleni parku na os. Bajka w Bydgoszczy nawiązuje do założeń współczesnych parków miejskich – łączy elementy postmodernistyczne z zasadą minimalnej ingerencji w zastane środowisko przyrodnicze i kulturowe. Geometryzacja podziałów porządkuje przestrzeń oraz wprowadza nowoczesny wygląd.

Centrum parku podzielono na cztery strefy: korty tenisowe, przy których dodano nowe nasadzenia, plac zabaw i siłownie dla dorosłych, trawnik rekreacyjny i przestrzeń wypoczynkowa z pawilonem.